Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych OSP współorganizowane przez KM PSP w Białymstoku

Super User. Opublikowano w Klauzule informacyjne

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, jednostka OSP, data urodzenia, wizerunek ………..[MJ1]przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku w celu udziału w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed dniem wycofania.

Miejscowość,…………………….                                      Data i czytelny podpis ……………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku,
  ul. Warszawska 3 tel. 85 670 27 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych.
 3. Podstawą przetwarzania danych będzie udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: współorganizator zawodów - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ………………………[MJ2]
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres …………………..[MJ3]
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych lub nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy Pani(a) udział w zawodach.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Zapoznałem/amsięzpowyższymi informacjami…………………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis)

Objaśnienia:

Art. 6 ust 1 lit a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 [MJ1]Dopisać wszystkie typy danych które będą przetwarzane

 [MJ2]Dopisać innych odbiorców, jeżeli tacy są przewidywani

 [MJ3]Określić czas przetwarzania (np.: do rozliczenia zawodów lub 2 lata….)

 

 


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (osoby nieletnie)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie następujących danych osobowych małoletniego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym: imię, nazwisko, jednostka OSP, data urodzenia, wizerunek, ………..[MJ4]przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, w celu udziału w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed dniem wycofania.

Miejscowość,…………………….         Data i czytelny podpis opiekuna prawnego ……………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku,
  ul. Warszawska 3 tel. 85 670 27 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych.
 3. Podstawą przetwarzania danych będzie udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: współorganizator zawodów - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ………………………[MJ5]
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres …………………..[MJ6]
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych lub nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy Pani(a) udział w zawodach.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Zapoznałem/amsięzpowyższymiinformacjami……..……………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis)

Objaśnienia:

Art. 6 ust 1 lit a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów


 [MJ4]Dopisać wszystkie typy danych które będą przetwarzane

 [MJ5]Dopisać innych odbiorców, jeżeli tacy są przewidywani

 [MJ6]Określić czas przetwarzania (np.: do rozliczenia zawodów lub 2 lata….)

Uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez KM PSP w Białymstoku

Super User. Opublikowano w Klauzule informacyjne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel.: 85 653 74 53, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007),
 5. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 7. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Administrator. Opublikowano w Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel.: 85 653 74 53, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani(a) dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie 6 ust 1 lit c RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Ochrona danych osobowych przy zgłoszeniach alarmowych

Administrator. Opublikowano w Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel.: 85 653 74 53, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej , osób poszkodowanych , właścicieli lub zarządców obiektów , wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania , a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22531 03 01, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Osoby nagrywane kamerami monitoringu w obiektach KMPSP w Białymstoku

Administrator. Opublikowano w Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel.: 85 653 74 53, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe osób zarejestrowanych przez system monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie tzw. pętli czasowej.
 5. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.