Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dostęp do informacji o charakterze publicznym

Administrator. Opublikowano w Poradnik Interesanta

I N F O R M A C J A
o dostępie do informacji o charakterze publicznym
Informacje z zakresu działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o charakterze publicznym są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KW PSP (bip.straz.bialystok.pl) oraz na stronach internetowych Komendy (www.bialystok.straz.bialystok.pl). Informacje nie zawarte w wyżej wymienionych publikatorach są udostępniane na wniosek zainteresowanego w pok. 10 i 11 (I piętro).
Dostęp do dzienników urzędowych (Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich) jest realizowany w pokojach 10 i 11 (I piętro).
Akta przechowywane w archiwum KM PSP w Białymstoku są udostępniane w trybie zgodnym z zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składania akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (rozdział VII załącznika do w/w zarządzenia) Dz. Urz. MSWiA z 13 października 2000 r.
Udostępnianie akt może nastąpić do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. W przypadku udostępnienia akt poza resort spraw wewnętrznych i administracji wymagane jest pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych.
Szczegółowe informacje dot. sposobu dostępu zainteresowanych osób do powyższych materiałów udzielane są w KM PSP w Białymstoku, pok. 10 i 11.