Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia JRG 5

Administrator. Opublikowano w JRG 5

 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łapach powstała w 1975 r. Rejon działania obejmował gminy Łapy, Turośń Kościelna, Poświętne, Suraż, Sokoły oraz Jeńki. Komendantem Powiatowym został kpt. poż. Witold Bogdanowicz. Zmiany w podziale administracyjnym kraju spowodowały ograniczenie rejonu działania łapskiej straży, odeszły gminy Sokoły, Jeńki, a doszła gmina Juchnowiec. Powstały również w miejsce Komend Powiatowych Komendy Rejonowe Straży Pożarnych. Komendantem Rejonowym zostaje wówczas kpt. poż. Mieczysław Jurkowski, który to stanowisko piastuje do 1991 r.

   

 

Rok 1982 jest pierwszym, w którym z pożarami zaczyna walczyć Zawodowa Straż Pożarna Łapach. Warunki, w których przyszło służyć młodej załodze były bardzo trudne. Już od wielu lat tworzyły się nowe koncepcje budowy nowej strażnicy, remontowania starych obiektów, przejmowania budynków innych instytucji, itp. W roku 1990 zaczyna się budowa nowych obiektów straży przy ul. Płonkowskiej. 

Rok 1992 jest przełomowym w historii łapskiego pożarnictwa. 1 lipca 1992 r. Minister Spraw Wewnętrznych powołał do życia Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Łapach oraz Komendę Rejonową PSP w Łapach z siedzibą w Białymstoku. W tym też roku strażacy przenieśli się z obiektów przy ul. Plac XX – lecia (później ul. Nowy Rynek) do strażnicy przy ul. Płonkowskiej.

W 1994 r. stanowisko dowódcy JRG objął kpt. Ryszard Skrzeczko. Przez kilka lat straż mieściła się tylko w jednym budynku administracyjno – garażowym (przy wiadukcie). Trwały jednak prace przy budowie drugiego budynku, które w rezultacie zostały  zakończone w 1998 r. Pomimo jeszcze wielu prac, które należało wykonać w nowej siedzibie, strażacy na przełomie 1997-1998 r. przeprowadzili się już do nowego obiektu, w którym pełnią służbę do chwili obecnej. Opuszczony budynek zaadoptowano na potrzeby JRG wykorzystując go jako obiekt magazynowy. W 1999 r. w związku z kolejną reformą administracyjną kraju zmianie uległy obszary dotychczasowych województw i powiatów. Zlikwidowano powiat łapski, a tym samym rozwiązaniu uległa Komenda Rejonowa PSP w Łapach. Funkcjonująca w mieście Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza stała się podlega Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W budynku po byłej jednostce utworzono Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, którego kadrę stanowili strażacy z rozwiązanej Komendy Rejonowej  w Łapach oraz strażacy, którzy przeszli z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Komendantem ośrodka zostaje st. kpt. Ryszard Skrzeczko. Na nowego dowódcę jednostki mianowano asp. sztab. Adama Protasiewicza. Jego zastępcą został asp. Tadeusz Malinowski. Rejon działania łapskiej jednostki objął teren czterech gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna i Poświętne.

W trakcie działalności JRG sukcesywnie poddawano wymianie wyeksploatowany sprzęt, w tym samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalne, a także drobniejszy sprzęt ratowniczy.

W 2003 r. stanowisko dowódcy JRG obejmuje st. kpt. Robert Dzierżek, a jego zastępcą zostaje asp. sztab. Franciszek Średziński. W 2004 r. na stanowisko zastępcy dowódcy mianowany zostaje mł. kpt. Dariusz Koc.

Od 2003 r. do sierpnia 2005 r. w budynku jednostki znajdowała się siedziba Pogotowia Ratunkowego.