Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego

Artur Niewiński. Opublikowano w SGRTech

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Białystok” (SGRT) została powołana rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, z dnia 31 stycznia 2013r. Początkowo poziom gotowości operacyjnej został określony na poziomie A. SGRT została utworzona na bazie sił i środków dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) nr 1 i 2, które zlokalizowane są na terenie miasta Białystok. W 2015r. JRG nr 2 została doposażona w żuraw samojezdny SCDz- 40, dzięki któremu w styczniu 2016 roku rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku poziom gotowości operacyjnej został określony na A,B. Od lipca 2020 roku specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego została przeniesiona na JRG nr 4 w Białymstoku. W skład grupy wchodzi 43 strażaków, 3 samochody specjalne: SCRt Scania, SCRt typ Mega City "Rotator", SCDz - 40 Scania oraz SLOp.

Krajowy system ratowniczo gaśniczy w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje: planowanie, organizację i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Zakres zadań ratownictwa w technicznego w zakresie specjalistycznym dla poziomu gotowości A:

 1. zadania określone dla ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym;
 2. rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia;
 3. zabezpieczenia strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczeniu i oznakowaniu strefy zagrożenia;
 4. włączeniu lub wyłączeniu instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętego działaniem ratowniczym;
 5. priorytetowym wykonaniu czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia, przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;
 6. wykonanie przejść, dojść, i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie;
 7. ewakuacji zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia;
 8. ocenianie rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowaniu jego rozwoju;
 9. oświetlaniu miejsca zdarzenia i jego zabezpieczeniu przed osobami postronnymi oraz wykonaniu innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistyczhnego;
 10. włączeniu lub wyłączeniu instalacji i urządzeń mających wpływ  na rozmiar strefy zagrożenia;
 11. stabilizowaniu, cięciu, rozpieraniu, podnoszeniu, lub przenoszeniu konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia.

Zakres zadań ratownictwa w technicznego w zakresie specjalistycznym dla poziomu gotowości B:

 1. zadania określone dla ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym;
 2. zadania określone dla ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym poziomu gotowości A.
 3. wsparcie działań SGRT poziomu gotowości A przez dodatkowy sprzęt w szczególności żuraw samojezdny.

181106 SGRTech B 1 edited