Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia JRG 2

Administrator. Opublikowano w JRG 2

Historia JRG nr 2


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku powstała
z dniem 1 lipca 1992r. na podstawie aktu powołania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Deli.
Początkowo jednostka mieściła się w budynku magazynowo- warsztatowym udostępnionym przez Fabrykę Dywanów „Agnella”. 13 marca 1999 r. nastąpił długo oczekiwany moment przenosin do nowej strażnicy. W nowej siedzibie strażacy JRG nr 2 mogą korzystać z przestronnych pomieszczeń socjalnych i biurowych, a także sali dydaktycznej oraz sali sportowej, na której odbywają się uroczystości strażackie oraz zajęcia sportowe. Garaż posiada  8 stanowisk dla pojazdów pożarniczych. W budynku znajduje się również izba tradycji. Najstarsze eksponaty pochodzą z XIX wieku. Zgromadzono w niej szereg pamiątek związanych z białostocką strażą pożarną, przechowywany jest również sztandar KM PSP w Białymstoku - każdorazowo w skład pocztu sztandarowego wchodzi strażak z JRG 2. Na terenie JRG znajduje się również magazyn środków pianotwórczych KM oraz KW PSP w Białymstoku.
Z uwagi na posiadane dodatkowe pokoje jednostka odwiedzana jest przez przedstawicieli służb mundurowych
z zagranicy oraz strażaków z innych województw.
Corocznie jednostka odwiedzana jest przez liczne wycieczki z przedszkoli, szkół oraz delegacje zagraniczne. Zastępy z JRG kilkanaście razy w roku biorą udział w festynach rodzinnych organizowanych na terenie Białegostoku.
Od kilku lat JRG bierze udział w praktykach organizowanych dla przyszłych pracowników służby zdrowia z zakresu działań podczas akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
W ramach prowadzonych kursów podstawowych i szkoleń jednostka bierze czynny udział podczas zajęć związanych z samochodami typu SCRCh oraz organizacją działań w ramach sekcji ratownictwa chemicznego.

2001

Przed głównym obiektem jednostki, odsłonięto pomnik „Pamięci tych, co zostali po tamtej stronie ognia”. Pomnik oddaje hołd i cześć tym wszystkim, którzy oddali zdrowie i życie, nieśli i niosą ratunek
z poświęceniem i narażeniem w stanach zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska.

2007

Rejon działania został poszerzony o gminę Supraśl, w związku z likwidacją JRG w Supraślu. Na jej miejscu utworzono Posterunek JRG 2, w którym codziennie służbę pełni 2 strażaków systemu zmianowego.

2009

Nastąpiła zmiana na stanowisku Dowódcy JRG, na zaopatrzenie emerytalne odszedł bryg. mgr inż. Anatol Ostapczuk, dowodzenie przejął mł. bryg. mgr inż. Jerzy Górski

2010

Jednostka uczestniczyła w usuwaniu skutków powodzi na terenie Polski oraz w akcji gaszenia pożarów lasów na terenie Federacji Rosyjskiej.

Po raz pierwszy zorganizowano Dzień Dziecka dla najmłodszych członków rodzin strażackich. Impreza została przygotowana przez OZ NSZZ "Solidarność" działającą przy KM PSP w Białymstoku. Sądząc po dużym zainteresowaniu impreza najprawdopodobniej wpisze się w roczny harmonogram imprez na terenie JRG 2.

2011

Reprezentacja KM PSP w Białymstoku zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej X Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym. Połowę składu reprezentacji stanowili strażacy JRG nr 2.
JRG została doposażona w samochód kwatermistrzowski SCKw, kontener wężowy oraz dwa mobilne urządzenia do identyfikowania substancji stałych i ciekłych.

2012

Jednostka brała udział w gaszeniu bardzo dużego pożaru składu sprasowanych odpadów komunalnych w Studziankach (pożar trwał prawie 203 godziny) oraz w dużym miejscowym zagrożeniu - wypadek autokaru na drodze do Sowlan (50 osób). Zdarzenie to zostało uznane za masowe.

2013

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 odbyła się uroczystość przyjęcia przez bryg. mgr inż. Janusza Kondrata obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku połączona z naradą roczną podsumowującą działalność Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku za 2012 rok.
Luty - do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Białymstoku wpłynęła informacja o pożarze w miejscowości Studzianki przy ulicy Supraślskiej. Pożarem objęty kompleks budynków inwentarsko-magazynowych z przyległym budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni 288 m2.
Z początkiem marca nastąpiła zmiana na stanowisku Dowódcy JRG. Dotychczasowego dowódcę bryg. mgr inż. Jerzego Górskiego, który przeszedł na równorzędne stanowisko do JRG 4, zastąpił st. kpt. mgr Andrzej Giełżycki.

2014

Kwiecień - miejscowość Sokołda - jednostka uczestniczyła w gaszeniu pożaru samochodu osobowego biorącego udział w wypadku.
Maj - pożar bardzo duży budynku opuszczonej Fabryki mebli "Pinea" w Supraślu ul. Kościuszki. W akcji trwającej prawie 15 godzin uczestniczyło 96 strażaków (21 pojazdów pożarniczych).
Czerwiec - pożar budynku mieszkalnego w Czarnej Wsi Kościelnej. W zdarzeniu uczestniczyło 11 zastępów SP (42 strażaków). Zginął 7-letni chłopiec.

2015

Z początkiem lutego nastapiła zmaina na stanowisku Dowódcy JRG. Dotychczasowego dowódcę st. kpt. mgr Andrzeja Giełżyckiego, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne, zastąpił st. kpt. mgr inż. Andrzej Łęczycki. Natomiast w marcu na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG został powołany st. kpt. inż. Mirosław Laskowski. Dotychczasowy Zastępca D-cy JRG st. kpt. mgr Marek Goroszewski przeszedł na równorzędne stanowisko do JRG 3.

2016

9 października 2016 w miejscowości Supraśl doszło do pożaru w budynku Hotelu „Knieja”. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zastano zadymienie w holu hotelu oraz na klatach schodowych. Równocześnie z działaniami gaśniczymi prowadzono przeszukiwanie pokoi hotelowych, w których odnaleziono dwie osoby. Ze względu na duże zadymienie klatki schodowej, ewakuacja jednej osoby z balkonu drugiego piętra wymagała użycia podnośnika hydraulicznego. W zdarzeniu trwającym blisko 3 godziny brało udział 7 zastępów (31 strażaków).

2017

Z początkiem marca nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG. Funkcję tą od 01.03.2017 r. objął mł. bryg. Jerzy Żaworonek. Natomiast dotychczasowy zastępca mł. bryg. inż. Mirosław Laskowski został mianowany na stanowisko Dowódcy JRG Nr 4. W wyniku zmiany regulaminu organizacyjnego KM PSP w Białymnstoku, dotychczasowy technik JRG Nr 2 Wojciech Półkośnik został przeniesiony do Wydziału Technicznego KM PSP w Białymstoku.