Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego

Tomasz Birycki. Opublikowano w SGRChem-Eko

  

      

      Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego „Białystok” została powołana rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, z dnia 4 kwietnia 2014r. Grupa została utworzona na bazie sił i środków dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), które zlokalizowane są na terenie miasta Białystok. Gotowość operacyjną grupy ustalono na poziom A,B,C. SGR CHEM-EKO poziomu A i B, została utworzona na bazie sprzętu i zasobów ludzkich Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 . W skład grupy wchodzi cały stan osobowy jednostki tj. 43 strażaków w tym dowódca i zastępca dowódcy JRG.

 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego "Białystok" poziom A

Zakres zadań przewidzianych w zasadach organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym dla poziomu gotowości operacyjne A:

 1. Identyfikacja substancji chemicznych stwarzających zagrożenie, po przez stosowanie specjalistycznych technik analitycznych, w szczególności:
  1. wykrywanie substancji niebezpiecznych,
  2. pomiary wartości stężeń i natężeń czynników niebezpiecznych,
  3. pobieranie do analizy i analizowanie próbek stałych, ciekłych i gazowych,
  4. wykrywanie zagrożeń biologicznych metoda szybkich testów,
  5. wykrywanie zagrożeń radiacyjnych,
 1. Weryfikacja strefy zagrożenia,
 2. Ocena konieczności zadysponowania SGRCHEM- EKO poziomu B lub C,
 3. Ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia, jeżeli pozwala na to posiadane wyposażenie,
 4. Włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętego działaniem ratowniczym, jeżeli pozwala na to posiadane wyposażenie,
 5. Wspomaganie działań ratowniczych i doradztwo z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla innych dziedzin ratownictwa.

181106 SGRChem A 1 edited

W skład grupy wchodzi Lekki Samochód Rozpoznania Chemicznego (SLRRchem), którego obsadę stanowi 4 strażaków (ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie).SGRChem poziom A

 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego "Białystok" poziom B

Gotowość operacyjną poziomu B określa się jako zdolność prowadzenia działań, polegających na samodzielnym wykonywaniu specjalistycznych czynności ratowniczych przez minimum 8 ratowników chemicznych w czasie 1 godziny. Zakres zadań przewidzianych w zasadach organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym dla poziomu gotowości operacyjne B:

 1. Rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia,
 2. Zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia,
 3. Włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętego działaniem ratowniczym,
 4. Priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
  1. dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, ich ewakuacja poza strefę zagrożenia oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  2. przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz strażaków lub ratowników,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom,
  4. ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,
 5. Ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju,
 6. Likwidację, ograniczanie lub zwiększanie strefy zagrożenia,
 7. Przemieszczanie na terenie prowadzonej akcji substancji niebezpiecznych,
 8. Dostosowywanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji niebezpiecznej,
 9. Stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych,
 10. Związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych,
 11. Prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej we współdziałaniu z innymi podmiotami.

181106 SGRChem B 1 edited

W skład grupy wchodzą samochody: Średni Samochód Ratowniczo- Gaśniczy (GBA 2,5/25), Średni Samochód Ratownictwa Technicznego (SRt), Ciężki Samochód Ratownictwa Chemicznego (SCRchem), których obsadę stanowi 8 strażaków (ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie).

B

 

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego "Białystok" poziom C     

Osiągnięcie gotowości operacyjnej SGRCHEM- EKO poziomu C możliwe było poprzez włączenie w skład, części załogi JRG 3 ( 29 strażaków ). Zakres zadań przewidzianych w zasadach organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym dla poziomu gotowości operacyjne C:

 1. Zadania określone dla ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla poziomu gotowości B,
 2. Wykonywanie skomplikowanych działań chemicznych,
 3. Podejmowanie działań ratowniczych podczas zdarzeń o znacznych rozmiarach,
 4. Wsparcie działań SGRCHEM- EKO poziomu gotowości A i B.

181106 SGRChem C 1 edited

W skład grupy wchodzą samochody: Średni Samochód Ratowniczo- Gaśniczy (GBA2,5/25), Średni Samochód Ratownictwa Technicznego (SRt), Ciężki Samochód Ratownictwa Chemicznego (SCRchem) oraz w zależności od potrzeb Średni Samochód Ratowniczo- Gaśniczy (GBA 2,5/20 z JRG 3) lub Ciężki Samochód Ratowniczo- Gaśniczy (GCBA  5/30 z JRG 3), których obsadę stanowi 13 strażaków (ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie).

Poziom C

Opracowanie: mł. kpt. Wojciech Wysocki